Vodárenská 3, 08001 Prešov

Kam po skončení MŠ?

Máte doma predškoláka so špeciálnymi potrebami? Stojíte pred otázkou:

„Kam po skončení MŠ?“ Zaujímajú Vás možnosti v regióne? Chcete vedieť viac o možnostiach v rámci plnenia školskej dochádzky? Máte nezodpovedané otázky?

Pozývame Vás na  stretnutia  venovaných téme Kam po skončení MŠ

31.1.2020  od 10:00 do 12:00 hod.

a

21.2.2020 od 10:00 do 12:00 hod.

Stretneme sa na 7. poschodí v priestoroch Súkromnej spojenej školy, Vodárenská 3, Prešov

Obsah stretnutí:

Obsah Štátneho/Školského vzdelávacieho programu, Učebné osnovy, Prípravný ročník, Školská zrelosť, Individuálne začlenenie žiaka,  Osobitné plnenie školskej dochádzky, Predmety špeciálnopedagogickej podpory a pod.

 

 

Prihlásiť sa je možné na adrese:  autisti.po@gmail.com, prípadne u triedneho učiteľa.

Dátum

21 feb 2020

Čas

10:00 - 12:00
Zmeniť veľkosť textu