Vodárenská 3, 08001 Prešov

Komunikácia a deti s autizmom III.

Popis:  Tretia časť seminára sa venuje produkcii reči, funkciám reči, náhradným komunikačným systémom. Povieme si, prečo je dôležité budovať u nehovoriaceho dieťaťa náhradný komunikačný kanál čo najskôr, aké náhradné komunikačné systémy existujú, ako ich budovať, kombinovať a ako sa prechádzať od náhradného komunikačného systému k hovorenému slovu.
Prednášajúci: Mgr. Lívia Michnovičová
Poplatok: 10 eur/seminár (v prípade účasti oboch rodičov, platí sa IBA 1 poplatok) Miesto konania: Súkromná spojená škola, Vodárenská 3, Prešov – 7. poschodie Prihlásiť sa je nutné na adrese: autisti.po@gmail.com
Kde                           Vodárenská 5985/3, 080 01 Prešov, Slovensko

Dátum

24 sep 2020

Čas

8:30 - 11:30

Cena

10 eur
Centrum včasnej intervencie Prešov

Miesto konania

Centrum včasnej intervencie Prešov
Vodárenská 3 080 01 Prešov

Organizátor

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Zmeniť veľkosť textu