Vodárenská 3, 08001 Prešov

Konferencia VÝZNAM VČASNEJ DIAGNOSTIKY A INTERVENCIÍ U DETÍ S PODOZRENÍM NA AUTIZMUS

medzinárodná Konferencia VÝZNAM VČASNEJ DIAGNOSTIKY A INTERVENCIÍ U DETÍ S PODOZRENÍM NA AUTIZMUS realizovaná v rámci projektu:
“Mobilná aplikácia na včasné zachytenie detí s autizmom pre marginalizované skupiny”
Všetkých záujemcov o tému včasného záchytu autizmu u detí v ranom veku pozývame na túto konferenciu spojenú s predstavením mobilnej aplikácie ASDetect.
Na konferencii vystúpia odborníci zo Slovenska aj Čiech, ktorí sa venujú diagnostike autizmu alebo včasným intervenciám. Kompletný program konferencie čoskoro zverejníme.
Niektoré z príspevkov budú prezentované aj týmito odborníkmi:
Diagnostický turizmus u porúch autistického spektra. Ako sa odlišuje prax od klinicky odporúčaných postupov. Ako a prečo zlepšiť diagnostický proces.
Mnohé deti a dospievajúci s autizmom bývajú diagnostikovaní neskoro aj keď rodičia, pediatri alebo pedagogickí pracovníci majú podozrenie na autizmus a štúdie ukazujú na potrebu včasnej diagnózy. Cesta dospievajúcich a dospelých k správnej diagnóze je ešte ťažšia. Stále sa stretávame s názorom, že autizmus je módna diagnóza. V prednáške PhDr. Kateřiny Thorovej, Ph.D. (NAUTIS, z.ú Praha) sa zoznámime s najčastejšími nesprávnymi názormi týkajúcimi sa diagnostického procesu porúch autistického spektra, ktoré sa objavujú v klinickej praxi alebo sa vyučujú, napriek tomu, že sú v rozpore s klinickými odporúčanými postupmi či aktuálnymi výskumnými poznatkami.
Špecifiká aplikovanej behaviorálnej analýzy pri práci s deťmi s PAS.
Ako naozaj vyzerá terapia podľa princípov aplikovanej behaviorálnej analýzy? Aké sú prvé ciele a zásady, ktorými sa inštruktor riadi? Akým spôsobom sa dieťa učí, ako sa rieši problémové správanie? V čom sú najväčšie odlišnosti od ostatných intervencií a prečo je to tak? Vysvetlenie princípov práce s deťmi s PAS podľa aplikovanej behaviorálnej analýzy je predmetom prednášky behaviorálnej analytičky Mgr. Zuzany Hollej, BCBA (Aba centrum Bratislava).

Termín: 17.2.2023 (piatok)

Miesto: veľká zasadačka Mestský úrad Poprad
Námestie Jána Pavla II 2802/3, Poprad
PRIHLASOVANIE: Prihlásiť sa môžete do 31.1.2023 vyplnením tohoto prihlasovacieho formulára: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdlDxpnBa…/viewform
Účastnícky poplatok: 60 €/osoba *
* v prípade viacerých osôb z jednej organizácie: 2 osoby 50 €/osoba, 3 a viac osôb 40 €/osoba
študenti 30 €/osoba
Doplňujúce informácie:
V cene účastníckeho poplatku je zahrnuté celodenné občerstvenie.
Po skončení konferencie získa každý účastník osvedčenie o účasti.
Podujatie sa realizuje v rámci projektu:
Projekt “Mobilná aplikácia na včasné zachytenie detí s autizmom pre marginalizované skupiny” je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Dátum

17 feb 2023

Čas

9:00 - 17:00

Cena

Účastnícky poplatok: 60 €/osoba, v prípade viacerých osôb z jednej organizácie: 2 osoby 50 €/osoba, 3 a viac osôb 40 €/osoba. Študenti 30 €/osoba
Zmeniť veľkosť textu