Vodárenská 3, 08001 Prešov

Senzi Senzo

Skupinová forma stimulácie komplexného vývinu s prvkami neurovývinovej senzomotorickej stimulácie .

Poskytovanie odborných činností pre rodiny – skupinová forma stimulácie KV detí, zameranie sa na stimulovanie zmyslové, proprioceptívne, vestibulárny systém Oslabenia pri spracovávaní zmyslových a vestibulárnych podnetov majú priamy vplyv na správanie, a kvalitné učenia sa. Harmonizácia pomáha organizmu nájsť stabilitu a pocit bezpečia.

PREVENTÍVNA činnosť: podpora aktívneho zapájania rodičov do komunity, aktívna účasť.

Ciele v pláne inklúzie a integrácie – uzatváranie sa pred komunitou kde má rodina prirodzené prostredie. Prevencia pre vznik krízových či patol. následkov plynúcich zo starostlivosti o dieťa s ŤZP.

Účasť možná len pre klientov CVIPO a po nahlásení vopred. Skupina je pravidelne v stredu so  začiatkom o 15:00.

Dátum

24 nov 2021

Čas

15:00 - 16:30
Zmeniť veľkosť textu