Vodárenská 3, 08001 Prešov

Štruktúra a vizuál

kedy            st, 22. januára, 13:00 – 15:00
Kde               Vodárenská 5985/3, 080 01 Prešov, Slovensko
Popis            Seminár je určený pre rodičov detí s autizmom a osoby pracujúce s deťmi s touto diagnózou. Popis: Cieľom seminára je pomôcť rodičom a pedagógom nastaviť konkrétne stratégie v rámci každodenného fungovania dieťaťa/žiaka s poruchou autistického spektra alebo narušenou komunikačnou schopnosťou v rodinnom alebo školskom prostredí. Obsahom seminára je predstaviť rodičom a pedagógom detí/žiakov s poruchou autistického spektra alebo narušenou komunikačnou schopnosťou, teoretické základy štruktúrovaného prístupu, príklady dobrej praxe zo školského a domáceho prostredia v rámci využívania vizuálnych pomôcok s dôrazom na štruktúru miesta, času, činností. Miesto konania: Súkromná spojená škola, Vodárenská 3, Prešov – 7. poschodie
Prihlásiť sa je nutné na adrese: autisti.po@gmail.com

Dátum

22 jan 2020

Čas

13:00 - 15:00
Zmeniť veľkosť textu