Vodárenská 3, 08001 Prešov

Veselá pesnička

Hry s hudbou pre deti s rodičmi, cielené na rozvoj bio-psycho-sociálneho vývinu detí pro-sociálneho správania a vzťahu medzi deťmi a ich rodičmi. Využívajú sa rytmické cvičenia, verbálne nacvičovanie, postupné odpútavanie. Cez hudbu, tanec, pohyb, hru sa zameriavame na získanie pozitívnej skúsenosti dieťatka s malým kolektívom a riadenou činnosťou v bezpečnom prostredí za prítomnosti rodiča. Aktivity v skupinke sú zamerané na všestranný rozvoj dieťatka – motorika, sebaobsluha, kognitívne zručnosti, sociálne a komunikačné zručnosti, pracovné návyky, senzorické vnímanie a na posilnenie vzťahu medzi rodičom a dieťatkom a medzi deťmi navzájom.  Skupinka vytvára podporné prostredie pre vývin dieťatka a aj podporné prostredie pre vytváranie vzťahov medzi rodinami.

Účasť možná len pre klientov CVIPO a po nahlásení vopred.

Skupiny sú tri počas dopoludnia, so  začiatkami 9:00, 10:00, 11:00.

Hodinový program

New Day

Dátum

26 mája 2022

Čas

trvanie 45 min
9:00
Zmeniť veľkosť textu