Vodárenská 3, 08001 Prešov

Veselá pesnička

Hry s hudbou pre deti s rodičmi, cielené na rozvoj bio-psycho-sociálneho vývinu detí pro-sociálneho správania a vzťahu medzi deťmi a ich rodičmi. Využívajú sa rytmické cvičenia, verbálne nacvičovanie, postupné odpútavanie. Cez hudbu, tanec, pohyb, hru sa zameriavame na získanie pozitívnej skúsenosti dieťatka s malým kolektívom a riadenou činnosťou v bezpečnom prostredí za prítomnosti rodiča. Aktivity v skupinke sú zamerané na všestranný rozvoj dieťatka – motorika, sebaobsluha, kognitívne zručnosti, sociálne a komunikačné zručnosti, pracovné návyky, senzorické vnímanie a na posilnenie vzťahu medzi rodičom a dieťatkom a medzi deťmi navzájom.  Skupinka vytvára podporné prostredie pre vývin dieťatka a aj podporné prostredie pre vytváranie vzťahov medzi rodinami.

Nahlasovanie deň vopred na tel. čísle: 0919 031 421 (sms alebo telefonicky)

Hodinový program

New Day

09:00 - 10:00
Veselá pesnička
1. skupina
10:00 - 11:00
Veselá pesnička
2. skupina
-

Dátum

28 nov 2019

Čas

9:00 - 11:00

Cena

3.00€
Centrum včasnej intervencie Prešov

Miesto konania

Centrum včasnej intervencie Prešov
Vodárenská 3 080 01 Prešov

Organizátor

Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o.
Phone
0919031421
Email
presov@centravi.sk
Zmeniť veľkosť textu