Raymanova 9, 08001 Prešov

Kontakt

Napíšte nám

Kde nás nájdete

Názov: Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o.
Sídlo: Vodárenská 3, 080 01 Prešov
Prevádzka: Raymanova 9 (budova RPIC), 080 01 Prešov

Zriaďovateľ: SOCIA – nadácia Bratislava, Mgr. Eva Turáková

Forma hospodárenia: príspevková organizácia
Štatutárny orgán neziskovej organizácie:  Mgr. Katarína Gromošová – riaditeľka n.o.

IČO: 45744700
DIČ: 2024175868

Bankové spojenie

Číslo účtu: 4340100807/5600
IBAN: SK03 3100 0000 0043 4010 0807
BIC (SWIFT): LUBASKBX
Banka: Prima banka Slovensko, a.s

Adresa

Raymanova 9
080 01 Prešov

Mobil
Facebook

Sledujte nás aj na našom Facebooku

Zmeniť veľkosť textu