Vodárenská 3, 08001 Prešov

Kontakt

Z kapacitných dôvodov aktuálne neprijímame do starostlivosti nové rodiny. Odporúčame Vám kontaktovať VÚC, sociálny odbor, kde Vám pomôžu nájsť podobný typ služby. V prípade pretrvávajúceho záujmu o našu službu nás kontaktujte – budeme Vás evidovať ako záujemcov o službu a ozveme sa Vám, akonáhle sa nám uvoľní miesto. Tiež nás môžete kontaktovať v prípade záujmu o ďalšie informácie alebo o jednorazové či krátkodobé poradenstvo.

Napíšte nám

Kde nás nájdete

Názov: Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o.
Sídlo: Vodárenská 3, 08001 Prešov

Zriaďovateľ: SOCIA – nadácia Bratislava, Mgr. Eva Turáková

Forma hospodárenia: príspevková organizácia

Štatutárnym orgánom neziskovej organizácie je riaditeľka n.o. Mgr. Katarína Gromošová

IČO: 45744700
DIČ: 2024175868

Bankové spojenie:

Číslo účtu: 4340100807/5600
IBAN: SK0331000000004340100807
BIC (SWIFT): LUBASKBX
Banka: Prima banka Slovensko, a.s

Adresa

Vodárenská 3
080 01 Prešov

Mobil

Email

Facebook

Sledujte nás aj na našom Facebooku

Zmeniť veľkosť textu