Raymanova 9, 08001 Prešov

Povinne zverejňované dokumenty

Krízový plán na predchádzanie a riešenie mimoriadnej udalosti v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia ochorenia COVID-19 spôsobenej koronavírusom (SARS-CoV-2).

corona krizova plan_uverejnenie

Povinne zverejňované dokumenty (štatút, VS, EON)

Založenie CVI Prešov

Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o. (ďalej aj CVI Prešov), bolo založené zakladacou listinou podľa zákona č. 213/1997 z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov. v registri okresného úradu v Prešove, odbor všeobecnej vnútornej správy, je registrovaná pod číslom ovvs-450/2014-no od 12.12.2014 a registrácia naďalej trvá.


ROK 2022
Ekonomicky oprávnené náklady  (v €) na 1 hod.  služby včasnej intervencie: 15,22 €


ROK 2021

Výpočet EON za rok 2021

Ekonomicky oprávnené náklady  (v €) na 1 hod.  služby včasnej intervencie: 14,22 €


Rok 2020

Výpočet EON za rok 2020

Ekonomicky oprávnené náklady  (v €) na 1 hod.  služby včasnej intervencie: 12,44 €


Rok 2019

Výpočet EON CVIPO za rok 2019

Účtovná závierka 2019 CVI

VS 2019_schválená

Ekonomicky oprávnené náklady  (v €) na 1 hod.  služby včasnej intervencie: 13,47 €


Rok 2018

Výročná správa za r. 2018
Účtovná závierka za r. 2018
Skupiny za r. 2018
Výpočet EON za r. 2018

Ekonomicky oprávnené náklady  (v €) na 1 hod.  služby včasnej intervencie: 14,82 €


Rok 2017

Účtovná závierka za r. 2017
Výročná správa za r. 2017
Výpočet EON za r. 2017

Ekonomicky oprávnené náklady  (v €) na 1 hod.  služby včasnej intervencie: 12,85 €


Rok 2016

Prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch za r. 2016
Účtovná závierka za r. 2016
Výročná správa za r. 2016


Rok 2015

Prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch za r. 2015
Účtovná závierka za r. 2015
Príloha k účtovnej závierka za r. 2015
Výkaz ziskov a strát za r. 2015
Správa o činnosti za r. 2015
Výročná správa za r. 2015


Rok 2014

Výročná správa za r. 2014


Ostatné

Štatút: zmena sídla
Štatút n.o. CVI Prešov

Zmeniť veľkosť textu