Vodárenská 3, 08001 Prešov

Povinne zverejňované dokumenty

Krízový plán na predchádzanie a riešenie mimoriadnej udalosti v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia ochorenia COVID-19 spôsobenej koronavírusom (SARS-CoV-2).

corona krizova plan_uverejnenie

Povinne zverejňované dokumenty (štatút, VS, EON)

Založenie CVI Prešov

Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o. (ďalej aj cvi prešov), bolo založené zakladacou listinou podľa zákona č. 213/1997 z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov. v registri okresného úradu v Prešove, odbor všeobecnej vnútornej správy, je registrovaná pod číslom ovvs-450/2014-no od 12.12.2014 a registrácia naďalej trvá.

______________________________________________________________________________________________

ROK 2022
Ekonomicky oprávnené náklady  ( v € ) na 1 hod.  služby včasnej intervencie: 15,22€
 

ROK 2021

Výpočet EON za rok 2021

Ekonomicky oprávnené náklady  ( v € ) na 1 hod.  služby včasnej intervencie: 14,22€

Rok 2020

Výpočet EON za rok 2020

Ekonomicky oprávnené náklady  ( v € ) na 1 hod.  služby včasnej intervencie: 12,44€

Rok 2019

Výpočet EON CVIPO za rok 2019

Účt.závierka 2019 CVI

VS 2019_schvalena

Ekonomicky oprávnené náklady  ( v € ) na 1 hod.  služby včasnej intervencie: 13,47€


Rok 2018

Výročná správa za r. 2018 – DOC (215 kb)
Účtovná závierka za r. 2018 – PDF (407 kb)
Skupiny za r. 2018 – XLSX (13 kb)
Výpočet EON za r. 2018 – XLSX (20 kb)

Ekonomicky oprávnené náklady  ( v € ) na 1 hod.  služby včasnej intervencie: 14,82€


Rok 2017

Účtovná závierka za r. 2017 – PDF (540 kb)
Výročná správa za r. 2017 – DOC (300 kb)
Výpočet EON za r. 2017 – XLSX (20 kb)

Ekonomicky oprávnené náklady  ( v € ) na 1 hod.  služby včasnej intervencie: 12,85€


Rok 2016

Prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch za r. 2016 – PDF (33 kb)
Účtovná závierka za r. 2016 – PDF (540 kb)
Výročná správa za r. 2016 – PDF (915 kb)


Rok 2015

Prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch za r. 2015 – PDF (24 kb)
Účtovná závierka za r. 2015 – PDF (513 kb)
Príloha k účtovnej závierka za r. 2015 – PDF (70 kb)
Výkaz ziskov a strát za r. 2015 – PDF (40 kb)
Správa o činnosti za r. 2015 – DOC (93 kb)
Výročná správa za r. 2015 – PDF (711 kb)


Rok 2014

Výročná správa za r. 2014 – PDF (350 kb)


Ostatné

Štatút: zmena sídla – PDF (250 kb)
Štatút n.o. CVI Prešov – PDF (1 MB)

 

Zmeniť veľkosť textu