Vodárenská 3, 08001 Prešov

Povinne zverejňované dokumenty

Povinne zverejňované dokumenty (štatút, VS, EON)

Založenie CVI Prešov

Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o. (ďalej aj cvi prešov), bolo založené zakladacou listinou podľa zákona č. 213/1997 z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov. v registri okresného úradu v Prešove, odbor všeobecnej vnútornej správy, je registrovaná pod číslom ovvs-450/2014-no od 12.12.2014 a registrácia naďalej trvá.


Rok 2019

Výpočet EON CVIPO za rok 2019

Ekonomicky oprávnené náklady  ( v € ) na 1 hod.  služby včasnej intervencie: 13,47€

 


Rok 2018

Výročná správa za r. 2018 – DOC (215 kb)
Účtovná závierka za r. 2018 – PDF (407 kb)
Skupiny za r. 2018 – XLSX (13 kb)
Výpočet EON za r. 2018 – XLSX (20 kb)

Ekonomicky oprávnené náklady  ( v € ) na 1 hod.  služby včasnej intervencie: 14,82€


Rok 2017

Účtovná závierka za r. 2017 – PDF (540 kb)
Výročná správa za r. 2017 – DOC (300 kb)
Výpočet EON za r. 2017 – XLSX (20 kb)

Ekonomicky oprávnené náklady  ( v € ) na 1 hod.  služby včasnej intervencie: 12,85€


Rok 2016

Prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch za r. 2016 – PDF (33 kb)
Účtovná závierka za r. 2016 – PDF (540 kb)
Výročná správa za r. 2016 – PDF (915 kb)


Rok 2015

Prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch za r. 2015 – PDF (24 kb)
Účtovná závierka za r. 2015 – PDF (513 kb)
Príloha k účtovnej závierka za r. 2015 – PDF (70 kb)
Výkaz ziskov a strát za r. 2015 – PDF (40 kb)
Správa o činnosti za r. 2015 – DOC (93 kb)
Výročná správa za r. 2015 – PDF (711 kb)


Rok 2014

Výročná správa za r. 2014 – PDF (350 kb)


Ostatné

Štatút: zmena sídla – PDF (250 kb)
Štatút n.o. CVI Prešov – PDF (1 MB)

 

Zmeniť veľkosť textu