Vodárenská 3, 08001 Prešov

Čo ponúkame

Upozornenie:

Z kapacitných dôvodov aktuálne neprijímame do starostlivosti nové rodiny. Odporúčame Vám kontaktovať VÚC, sociálny odbor, kde Vám pomôžu nájsť podobný typ služby. V prípade pretrvávajúceho záujmu o našu službu nás kontaktujte – budeme Vás evidovať ako záujemcov o službu a ozveme sa Vám, akonáhle sa nám uvoľní miesto. Tiež nás môžete kontaktovať v prípade záujmu o ďalšie informácie alebo o jednorazové či krátkodobé poradenstvo.

Naša filozofia

Filozofiou prístupu v CVI Prešov je otvorenosť prijímať a byť s iným človekom v jeho najhlbšej podstate.

Ponúkame partnerský prístup k rodinám aj k iným odborníkom a organizáciám, kladieme dôraz na spoluprácu a sieťovanie.

Snažíme sa podporovať:

  • rodičovské kompetencie a vlastné zdroje rodiny
  • vzťahy v rodine (medzi rodičom a dieťaťom, medzi súrodencami…)
  • začlenenie rodiny do komunity
  • komplexný rozvoj potenciálu dieťaťa do najväčšej možnej miery
CVI Prešov aktivita

Naše služby

Terénna forma poskytovania služby včasnej intervencie
Ambulantná forma poskytovania služby včasnej intervencie
Multidisciplinárny tím
Skupinové aktivity pre deti a rodičov
Vzdelávacie aktivity
Komunitné a spoločenské aktivity
CVI Prešov aktivita
Priebeh služby včasnej intervencie
  • zisťovanie aktuálnych potrieb dieťaťa a rodiny
  • spoločné plánovanie ďalšieho postupu
  • sprevádzanie a podpora rodiny pri realizácii plánu
  • sprostredkovanie informácií o ďalších službách v regióne
Priestory CVI Prešov
Zmeniť veľkosť textu