Vodárenská 3, 08001 Prešov

Upozornenie:

Z kapacitných dôvodov aktuálne neprijímame do starostlivosti nové rodiny. Odporúčame Vám kontaktovať VÚC, sociálny odbor, kde Vám pomôžu nájsť podobný typ služby. V prípade pretrvávajúceho záujmu o našu službu nás kontaktujte – budeme Vás evidovať ako záujemcov o službu a ozveme sa Vám, akonáhle sa nám uvoľní miesto. Tiež nás môžete kontaktovať v prípade záujmu o ďalšie informácie alebo o jednorazové či krátkodobé poradenstvo.

Činnosť centra je spolufinancovaná
Socia a Velux loga
PSK a KSK loga

Centrum včasnej intervencie Prešov

Včasná intervencia
Včasná intervencia je od roku 2014 poskytovaná na Slovensku ako odborná činnosť v rámci
sociálnych služieb, upravuje ju zákon 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zameriava sa na pomoc a podporu rodičom, aby mali dostatok síl a zručností na podporu vývinu všetkých svojich detí – aby deti bez ohľadu na zdravotné znevýhodnenie mohli rozvíjať svoj potenciál do najväčšej možnej miery.

Prečo včasná podpora?
-

Čím viac sa podarí rozvinúť potenciál dieťatka v čo najútlejšom veku, tým viac bude v budúcnosti schopné začleniť sa do školského systému a neskôr do spoločnosti

-

V prvých pár rokoch rastie mozog najrýchlejšie, prepájajú sa vzdialené časti mozgu a vznikajú nervové dráhy, ktoré sa budú používať po celý život, mozog je schopný vytvoriť si náhradné spoje za chýbajúce funkcie. 

-

Vytvára sa vzťahová väzba medzi dieťaťom a rodičom, ktorá ovplyvňuje vývin mozgu (pozitívne alebo negatívne). 

-

Investícia, ktorá sa mnohonásobne vráti v podobe sebestačnosti a produktivity dospelého človeka. 

ČO PONÚKAME

Veríme, že deti by mali mať možnosť rozvíjať svoj plný potenciál bez ohľadu na zdravotné znevýhodnenie. A presne o to sa snažíme v rámci našich aktivít, ktoré vykonávame s deťmi a ich rodičmi.

Terénna forma poskytovania služby včasnej intervencie
Ambulantná forma poskytovania služby včasnej intervencie
Multidisciplinárny tím
Skupinové aktivity pre deti a rodičov
Vzdelávacie aktivity
Komunitné a spoločenské aktivity
podporte nás

Práca s deťmi so zdravotným znevýhodnením je špecifická. Preto neustále hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by nám pri našej práci radi pomohli. Taktiež nás môžete podporiť finančne alebo materiálne.

NAŠE aktivity

Kontaktovať nás môžete buď telefonicky, alebo prostredníctvom emailu. Môžete nás navštíviť aj osobne na našej adrese, prípadne sledovať aj náš Facebook.

naša adresa

Vodárenská 3, 08001 Prešov

Náš telefón

Mobilný kontakt: +421 919 031 421

náš email

presov@centravi.sk