Vodárenská 3, 08001 Prešov

Upozornenie:

Z kapacitných dôvodov aktuálne neprijímame do starostlivosti nové rodiny. Odporúčame Vám kontaktovať VÚC, sociálny odbor, kde Vám pomôžu nájsť podobný typ služby. V prípade pretrvávajúceho záujmu o našu službu nás kontaktujte – budeme Vás evidovať ako záujemcov o službu a ozveme sa Vám, akonáhle sa nám uvoľní miesto. Tiež nás môžete kontaktovať v prípade záujmu o ďalšie informácie alebo o jednorazové či krátkodobé poradenstvo.

POSILA DO TÍMU

Hľadáme kolegu/kolegyňu do tímu CVI Prešov. Požiadavky: VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca alebo psychológia alebo špeciálna pedagogika. Prax v odbore minimálne 3 roky, záujem o prácu s rodinami, práca v teréne (v rodinách), pohyblivá pracovná doba. Podmienkou je VP B a jeho aktívne využívanie.  V prípade záujmu, zašlite prosíme svoje CV na presov@centravi.sk

Činnosť centra je spolufinancovaná
Logá Socia a The Velux Foundation
Logá PSK a KSK

Centrum včasnej intervencie Prešov

Včasná intervencia
Včasná intervencia je od roku 2014 poskytovaná na Slovensku ako odborná činnosť v rámci
sociálnych služieb, upravuje ju zákon 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zameriava sa na pomoc a podporu rodičom, aby mali dostatok síl a zručností na podporu vývinu všetkých svojich detí – aby deti bez ohľadu na zdravotné znevýhodnenie mohli rozvíjať svoj potenciál do najväčšej možnej miery.

Prečo včasná podpora?
-

Čím viac sa podarí rozvinúť potenciál dieťatka v čo najútlejšom veku, tým viac bude v budúcnosti schopné začleniť sa do školského systému a neskôr do spoločnosti

-

V prvých pár rokoch rastie mozog najrýchlejšie, prepájajú sa vzdialené časti mozgu a vznikajú nervové dráhy, ktoré sa budú používať po celý život, mozog je schopný vytvoriť si náhradné spoje za chýbajúce funkcie. 

-

Vytvára sa vzťahová väzba medzi dieťaťom a rodičom, ktorá ovplyvňuje vývin mozgu (pozitívne alebo negatívne). 

-

Investícia, ktorá sa mnohonásobne vráti v podobe sebestačnosti a produktivity dospelého človeka. 

ČO PONÚKAME

Veríme, že deti by mali mať možnosť rozvíjať svoj plný potenciál bez ohľadu na zdravotné znevýhodnenie. A presne o to sa snažíme v rámci našich aktivít, ktoré vykonávame s deťmi a ich rodičmi.

Terénna forma poskytovania služby včasnej intervencie
Ambulantná forma poskytovania služby včasnej intervencie
Multidisciplinárny tím
Skupinové aktivity pre deti a rodičov
Vzdelávacie aktivity
Komunitné a spoločenské aktivity
podporte nás

Práca s deťmi so zdravotným znevýhodnením je špecifická. Preto neustále hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by nám pri našej práci radi pomohli. Taktiež nás môžete podporiť finančne alebo materiálne.

NAŠE aktivity

december 2019

január
PO
UT
ST
ŠT
PI
SO
NE
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Podujatia v mesiaci december

1

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci december

2

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci december

3

Podujatia v mesiaci december

4

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci december

5

Podujatia v mesiaci december

6

Podujatia v mesiaci december

7

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci december

8

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci december

9

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci december

10

Podujatia v mesiaci december

11

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci december

12

Podujatia v mesiaci december

13

Podujatia v mesiaci december

14

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci december

15

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci december

16

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci december

17

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci december

18

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci december

19

Podujatia v mesiaci december

20

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci december

21

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci december

22

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci december

23

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci december

24

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci december

25

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci december

26

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci december

27

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci december

28

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci december

29

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci december

30

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci december

31

Žiadne podujatia

Kontaktovať nás môžete buď telefonicky, alebo prostredníctvom emailu. Môžete nás navštíviť aj osobne na našej adrese, prípadne sledovať aj náš Facebook.

naša adresa

Vodárenská 3, 08001 Prešov

Náš telefón

Mobilný kontakt: +421 919 031 421

náš email

presov@centravi.sk

Zmeniť veľkosť textu