Vodárenská 3, 08001 Prešov

Prečo by mala byť podpora včasná?

Čím viac sa podarí rozvinúť potenciál dieťatka v čo najútlejšom veku, tým viac bude v budúcnosti schopné začleniť sa do školského systému a neskôr do spoločnosti
V prvých pár rokoch rastie mozog najrýchlejšie, prepájajú sa vzdialené časti mozgu a vznikajú nervové dráhy, ktoré sa budú používať po celý život, mozog je schopný vytvoriť si náhradné spoje za chýbajúce funkcie. 
Investícia, ktorá sa mnohonásobne vráti v podobe sebestačnosti a produktivity dospelého človeka. 

. . .

AKE MÁ POSLANIE SOCIÁLNA SLUŽBA VO VČASNEJ INTERVENCII?

Sociálna podpora  detí s akýmkoľvek zdravotným znevýhodnením a ich rodín je výnimočná v tom, že sa zameriava na život dieťaťa v jeho konkrétnej rodine, jeho jedinečnom prostredí.  sústredí sa hlavne na pomoc a podporu rodičov, aby mali dostatok síl a zručností na podporu vývinu všetkých svojich detí – aby deti bez ohľadu na zdravotné znevýhodnenie mohli rozvíjať svoj potenciál do najväčšej možnej miery.

. . .

Včasná intervencia = Ako jE vymedzená v zákone ?
Včasná intervencia je od roku 2014 na Slovensku poskytovaná ako odborná činnosť v rámci sociálnych služieb a formálne ju upravuje zákon 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
ČO PONÚKAME
Terénna forma poskytovania služby včasnej intervencie
Ambulantná forma poskytovania služby včasnej intervencie
Multidisciplinárny tím
Skupinové aktivity pre deti a rodičov
Vzdelávacie aktivity
Komunitné a spoločenské aktivity

naše aktivity

január 2021

február
PO
UT
ST
ŠT
PI
SO
NE
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Podujatia v mesiaci január

1

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci január

2

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci január

3

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci január

4

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci január

5

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci január

6

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci január

7

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci január

8

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci január

9

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci január

10

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci január

11

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci január

12

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci január

13

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci január

14

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci január

15

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci január

16

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci január

17

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci január

18

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci január

19

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci január

20

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci január

21

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci január

22

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci január

23

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci január

24

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci január

25

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci január

26

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci január

27

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci január

28

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci január

29

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci január

30

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci január

31

Žiadne podujatia

Rok 2020 bol výnimočný aj tým, že priniesol nové situácie aj v rámci našej práce s vami. Malá foto-kronika niektoré pripomenie. 🎄

Krízový plán na predchádzanie a riešenie mimoriadnej udalosti v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia ochorenia COVID-19 spôsobenej koronavírusom (SARS-CoV-2) nájdete na záložke:

POVINNE ZVEREJŇOVANÉ DOKUMENTY

Činnosť centra je spolufinancovaná
Logá Socia a The Velux Foundation
Logá PSK a KSK
podporte nás

Práca s deťmi so zdravotným znevýhodnením je špecifická. Preto neustále hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by nám pri našej práci radi pomohli. Taktiež nás môžete podporiť finančne alebo materiálne.

Kontaktovať nás môžete buď telefonicky, alebo prostredníctvom emailu. Môžete nás navštíviť aj osobne na našej adrese, prípadne sledovať aj náš Facebook.

naša adresa

Vodárenská 3, 08001 Prešov

Náš telefón

Mobilný kontakt: +421 919 031 421

náš email

centrum@cvipresov.sk

Zmeniť veľkosť textu