Vodárenská 3, 08001 Prešov

UPOZORNENIE NA ZMENY MAILOVÝCH ADRIES CENTRA!

Od 01.08.2020 prosíme používajte nasledovné mailové schránky:

všeobecný mail:

centrum@cvipresov.sk

jednotliví pracovníci:

gromosova@cvipresov.sk

michnovicova@cvipresov.sk

polakova@cvipresov.sk

možnosť Poukázania 2% sa predĺžila! 
v roku 2020 sme registrovaným subjektom v zozname prijímateľov 2%. Každé euro sa počíta 🙂

Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o. poskytuje sociálnu službu včasnej intervenciu deťom so zdravotným znevýhodnením v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji.
V našom tíme pracujú odborníci z rôznych oblastí – špeciálny pedagóg, psychológ, sociálny pracovník.
Financie získané asignáciou podielu zo zaplatených daní nám umožnia pomáhať rodinám ešte intenzívnejšie a kvalitnejšie. Venujte nám 2% z dane z príjmov.
Ďakujeme.

Zatiaľ ostávajú v platnosti tlačivá ako boli v roku 2019. Viac nižšie:

Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

Údaje, ktoré budete potrebovať na poukázanie 2% z daní:

IČO:  45744700 (do kolónky v tlačivách sa zarovnáva sprava)
Právna forma: nezisková organizácia
Obchodné meno (názov):  Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o.

Ulica: Vodárenská
Orientačné číslo: 3
PSČ: 08001
Obec: Prešov

Nové editovateľné tlačivá vypisujte ELEKTRONICKY PALIČKOVÝM PÍSMOM. Sledujte prosím v tlačivách inštrukcie/poznámky na vyplnenie IČO prijímateľa.

Predvyplnené tlačivo s údajmi CVIPO nájdete nižšie.
Včasná intervencia

Včasná intervencia je od roku 2014 na Slovensku poskytovaná ako odborná činnosť v rámci sociálnych služieb a formálne ju upravuje zákon 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

.

Zameriava sa na pomoc a podporu rodičom, aby mali dostatok síl a zručností na podporu vývinu všetkých svojich detí – aby deti bez ohľadu na zdravotné znevýhodnenie mohli rozvíjať svoj potenciál do najväčšej možnej miery.

Prečo včasná podpora?
-

Čím viac sa podarí rozvinúť potenciál dieťatka v čo najútlejšom veku, tým viac bude v budúcnosti schopné začleniť sa do školského systému a neskôr do spoločnosti

-

V prvých pár rokoch rastie mozog najrýchlejšie, prepájajú sa vzdialené časti mozgu a vznikajú nervové dráhy, ktoré sa budú používať po celý život, mozog je schopný vytvoriť si náhradné spoje za chýbajúce funkcie. 

-

Vytvára sa vzťahová väzba medzi dieťaťom a rodičom, ktorá ovplyvňuje vývin mozgu (pozitívne alebo negatívne). 

-

Investícia, ktorá sa mnohonásobne vráti v podobe sebestačnosti a produktivity dospelého človeka. 

november 2020

december
PO
UT
ST
ŠT
PI
SO
NE
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Podujatia v mesiaci november

1

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci november

2

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci november

3

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci november

4

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci november

5

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci november

6

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci november

7

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci november

8

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci november

9

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci november

10

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci november

11

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci november

12

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci november

13

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci november

14

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci november

15

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci november

16

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci november

17

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci november

18

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci november

19

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci november

20

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci november

21

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci november

22

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci november

23

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci november

24

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci november

25

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci november

26

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci november

27

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci november

28

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci november

29

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci november

30

Žiadne podujatia
Činnosť centra je spolufinancovaná
Logá Socia a The Velux Foundation
Logá PSK a KSK
ČO PONÚKAME

Veríme, že deti by mali mať možnosť rozvíjať svoj plný potenciál bez ohľadu na zdravotné znevýhodnenie. A presne o to sa snažíme v rámci našich aktivít, ktoré vykonávame s deťmi a ich rodičmi.

Terénna forma poskytovania služby včasnej intervencie
Ambulantná forma poskytovania služby včasnej intervencie
Multidisciplinárny tím
Skupinové aktivity pre deti a rodičov
Vzdelávacie aktivity
Komunitné a spoločenské aktivity
podporte nás

Práca s deťmi so zdravotným znevýhodnením je špecifická. Preto neustále hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by nám pri našej práci radi pomohli. Taktiež nás môžete podporiť finančne alebo materiálne.

Kontaktovať nás môžete buď telefonicky, alebo prostredníctvom emailu. Môžete nás navštíviť aj osobne na našej adrese, prípadne sledovať aj náš Facebook.

naša adresa

Vodárenská 3, 08001 Prešov

Náš telefón

Mobilný kontakt: +421 919 031 421

náš email

centrum@cvipresov.sk

Zmeniť veľkosť textu