Vodárenská 3, 08001 Prešov

Oznámenie

Na základe vyhlášky Úradu vereného zdravotníctva SR organizácia Centrum včasnej intervencie Prešov prijalo rozhodnutie PRERUŠIŤ POSKYTOVANIE služby včasnej intervencie v priamom kontakte s prijímateľmi, t. j. stretávanie v rodinách, v Centre VI na Vodárenskej 3, Prešov, či v iných uzatvorených priestoroch.
Opatrenie platí do doby, kým pominie aktuálna (karanténna) situácia v SR a Úrad VZ odvolá karanténne opatrenia.
Naďalej ponúkame možnosť poskytovania našich služieb dištančnou formou a to mailom alebo telefonicky: polakova@centravi.sk, michnovicova@centravi.sk, presov@centravi.sk, mobilné kontakty: 0919031421, 0948534277. V čase od 7:30 do 16:30 hodiny. 
Prajeme nám všetkým veľa trpezlivosti a ohľaduplnosti voči sebe navzájom.

Centrum včasnej intervencie Prešov

možnosť Poukázania 2% sa predĺžila! 
v roku 2020 sme registrovaným subjektom v zozname prijímateľov 2%. Každé euro sa počíta 🙂

Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o. poskytuje sociálnu službu včasnej intervenciu deťom so zdravotným znevýhodnením v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji.
V našom tíme pracujú odborníci z rôznych oblastí – špeciálny pedagóg, psychológ, sociálny pracovník.
Financie získané asignáciou podielu zo zaplatených daní nám umožnia pomáhať rodinám ešte intenzívnejšie a kvalitnejšie. Venujte nám 2% z dane z príjmov.
Ďakujeme.

Zatiaľ ostávajú v platnosti tlačivá ako boli v roku 2019. Viac nižšie:

Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

Údaje, ktoré budete potrebovať na poukázanie 2% z daní:

IČO:  45744700 (do kolónky v tlačivách sa zarovnáva sprava)
Právna forma: nezisková organizácia
Obchodné meno (názov):  Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o.

Ulica: Vodárenská
Orientačné číslo: 3
PSČ: 08001
Obec: Prešov

Nové editovateľné tlačivá vypisujte ELEKTRONICKY PALIČKOVÝM PÍSMOM. Sledujte prosím v tlačivách inštrukcie/poznámky na vyplnenie IČO prijímateľa.

Predvyplnené tlačivo s údajmi CVIPO nájdete nižšie.
Včasná intervencia

Včasná intervencia je od roku 2014 na Slovensku poskytovaná ako odborná činnosť v rámci sociálnych služieb a formálne ju upravuje zákon 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

.

Zameriava sa na pomoc a podporu rodičom, aby mali dostatok síl a zručností na podporu vývinu všetkých svojich detí – aby deti bez ohľadu na zdravotné znevýhodnenie mohli rozvíjať svoj potenciál do najväčšej možnej miery.

Prečo včasná podpora?
-

Čím viac sa podarí rozvinúť potenciál dieťatka v čo najútlejšom veku, tým viac bude v budúcnosti schopné začleniť sa do školského systému a neskôr do spoločnosti

-

V prvých pár rokoch rastie mozog najrýchlejšie, prepájajú sa vzdialené časti mozgu a vznikajú nervové dráhy, ktoré sa budú používať po celý život, mozog je schopný vytvoriť si náhradné spoje za chýbajúce funkcie. 

-

Vytvára sa vzťahová väzba medzi dieťaťom a rodičom, ktorá ovplyvňuje vývin mozgu (pozitívne alebo negatívne). 

-

Investícia, ktorá sa mnohonásobne vráti v podobe sebestačnosti a produktivity dospelého človeka. 

máj 2020

jún
PO
UT
ST
ŠT
PI
SO
NE
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Podujatia v mesiaci máj

1

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci máj

2

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci máj

3

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci máj

4

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci máj

5

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci máj

6

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci máj

7

Podujatia v mesiaci máj

8

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci máj

9

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci máj

10

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci máj

11

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci máj

12

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci máj

13

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci máj

14

Podujatia v mesiaci máj

15

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci máj

16

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci máj

17

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci máj

18

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci máj

19

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci máj

20

Podujatia v mesiaci máj

21

Podujatia v mesiaci máj

22

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci máj

23

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci máj

24

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci máj

25

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci máj

26

Podujatia v mesiaci máj

27

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci máj

28

Podujatia v mesiaci máj

29

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci máj

30

Žiadne podujatia
Podujatia v mesiaci máj

31

Žiadne podujatia
Činnosť centra je spolufinancovaná
Logá Socia a The Velux Foundation
Logá PSK a KSK
ČO PONÚKAME

Veríme, že deti by mali mať možnosť rozvíjať svoj plný potenciál bez ohľadu na zdravotné znevýhodnenie. A presne o to sa snažíme v rámci našich aktivít, ktoré vykonávame s deťmi a ich rodičmi.

Terénna forma poskytovania služby včasnej intervencie
Ambulantná forma poskytovania služby včasnej intervencie
Multidisciplinárny tím
Skupinové aktivity pre deti a rodičov
Vzdelávacie aktivity
Komunitné a spoločenské aktivity
podporte nás

Práca s deťmi so zdravotným znevýhodnením je špecifická. Preto neustále hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by nám pri našej práci radi pomohli. Taktiež nás môžete podporiť finančne alebo materiálne.

Kontaktovať nás môžete buď telefonicky, alebo prostredníctvom emailu. Môžete nás navštíviť aj osobne na našej adrese, prípadne sledovať aj náš Facebook.

naša adresa

Vodárenská 3, 08001 Prešov

Náš telefón

Mobilný kontakt: +421 919 031 421

náš email

presov@centravi.sk

Zmeniť veľkosť textu