Vodárenská 3, 08001 Prešov

Kto sme

Čo je včasná intervencia

 

Včasná intervencia je od roku 2014 poskytovaná na Slovensku ako odborná činnosť v rámci sociálnych služieb, upravuje ju zákon 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zameriava sa na pomoc a podporu rodičom, aby mali dostatok síl a zručností na podporu vývinu všetkých svojich detí – aby deti bez ohľadu na zdravotné znevýhodnenie mohli rozvíjať svoj potenciál do najväčšej možnej miery

Poskytuje sa prednostne terénnou formou – v domácom prostredí rodiny. Ak takáto forma služby nie je vhodná, poskytuje sa ambulantná forma služby včasnej intervencie.

Poskytuje sa dieťaťu do 7 rokov veku, ak je jeho vývin ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia, a jeho rodine.

 

Služba včasnej intervencie zahŕňa:
  • špecializované sociálne poradenstvo
  • sociálnu rehabilitáciu
  • stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa
  • preventívne aktivity
  • komunitnú rehabilitáciu

 

Máte záujem o služby nášho centra?

 

 


 

Náš tíM

 

Mgr. Katarína Gromošová

Riaditeľka CVIPO, psychologička

Kontakt:  0907181653

Mgr. Lívia Michnovičová

Poradca VI, špeciálna pedagogička

Kontakt: 0919031421

Krátký Zdeněk, Dis.

Poradca VI, fyzioterapeut

Kontakt:  0919031421

 

Mgr. Zuzana Poláková

Socioterapeutka, sociálny poradca

Kontakt:  +421948534277

 

Ing. Ľudmila MICHALCOVÁ

sociálna rehabilitácia

 

Mgr. Soňa Spišáková

muzikoterapeutka, špeciálna pedagogička

 


Externí spolupracovníci

Mgr. Jana Repaská

Vývinová terapeutka

 

PhDr. Martina Rzymanová

špeciálny pedagóg (surdopedička)

 

Mgr. Iľková Sylvia

Špeciálny pedagóg

 

 


Správna rada

Mgr. Eva Turáková

MUDr. Iveta Reváková

Ing. Matúš Murajda


Pri vzniku nám pomohli:

Socia - logo

The Velux Foundation logo

Autisti Prešov - súkromná spojená škola

 

Zmeniť veľkosť textu