Vodárenská 3, 08001 Prešov

Kto sme

Čo je včasná intervencia

 

Včasná intervencia je od roku 2014 poskytovaná na Slovensku ako odborná činnosť v rámci sociálnych služieb, upravuje ju zákon 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zameriava sa na pomoc a podporu rodičom, aby mali dostatok síl a zručností na podporu vývinu všetkých svojich detí – aby deti bez ohľadu na zdravotné znevýhodnenie mohli rozvíjať svoj potenciál do najväčšej možnej miery

Poskytuje sa prednostne terénnou formou – v domácom prostredí rodiny. Ak takáto forma služby nie je vhodná, poskytuje sa ambulantná forma služby včasnej intervencie.

Poskytuje sa dieťaťu do 7 rokov veku, ak je jeho vývin ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia, a jeho rodine.

 

Služba včasnej intervencie zahŕňa:

 

  • špecializované sociálne poradenstvo
  • sociálnu rehabilitáciu
  • stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa
  • preventívne aktivity
  • komunitnú rehabilitáciu

 

Máte záujem o služby nášho centra?

 

 


 

NÁŠ TÍM

Mgr. Katarína Gromošová

Riaditeľka CVIPO, poradenská psychologička

Kontakt:  0907181653

Ing. Ľudmila MICHALCOVÁ

inštruktorka sociálnej rehabilitácie

Kontakt:  0907181653

Mgr. Lívia Michnovičová

Poradca VI, špeciálna pedagogička

Kontakt: 0919031421

Mgr. Martina Klasovská

Poradca VI, špeciálna pedagogička

Kontakt: 0919031421

Krátký Zdeněk, Dis.

Poradca VI, fyzioterapeut

Kontakt: 0919031421

Zmeniť veľkosť textu