Raymanova 9, 08001 Prešov

Kto sme

Čo je včasná intervencia

 Včasná intervencia je od roku 2014 poskytovaná na Slovensku ako odborná činnosť v rámci sociálnych služieb, upravuje ju zákon 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zameriava sa na pomoc a podporu rodičom, aby mali dostatok síl a zručností na podporu vývinu všetkých svojich detí – aby deti bez ohľadu na zdravotné znevýhodnenie mohli rozvíjať svoj potenciál do najväčšej možnej miery

Poskytuje sa prednostne terénnou formou – v domácom prostredí rodiny. Ak takáto forma služby nie je vhodná, poskytuje sa ambulantná forma služby včasnej intervencie.

Poskytuje sa dieťaťu do 7 rokov veku, ak je jeho vývin ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia, a jeho rodine.

Služba včasnej intervencie zahŕňa

 • špecializované sociálne poradenstvo,
• sociálnu rehabilitáciu,
• stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa,
• preventívne aktivity,
• komunitnú rehabilitáciu.

Máte záujem o služby nášho centra?

 


 

 

NÁŠ TÍM

Mgr. Katarína Gromošová
riaditeľka CVI Prešov, poradenská psychologička
kontakt:  0907 181 653


Ing. Ľudmila Sidorová
inštruktorka sociálnej rehabilitácie
kontakt:  0907 181 653

Mgr. Lívia Michnovičová
poradca VI, špeciálna pedagogička
kontakt: 0919 031 421

Mgr. Martina Klasovská
poradca VI, špeciálna pedagogička
kontakt: 0919 031 421


Krátký Zdeněk, Dis.
poradca VI, fyzioterapeut
kontakt: 0919 031 421

Zmeniť veľkosť textu