Vodárenská 3, 08001 Prešov

Komunikácia a deti s autizmom II.

Popis: Druhá časť seminára sa venuje najmä porozumeniu reči a vizuálnym stratégiám pre zlepšenie porozumenia reči a orientácie sa dieťaťa v priestore a čase. Povieme si, ako zistiť, či mi dieťa rozumie a čo môžeme urobiť, aby sa porozumie zlepšilo. Ukážeme si viacero stratégií ako zlepšiť porozumenie a orientovanie sa v bežnom živote.
Prednášajúci: Mgr. Lívia Michnovičová
Poplatok: 10 eur/seminár (v prípade účasti oboch rodičov, platí sa IBA 1 poplatok) Miesto konania: Súkromná spojená škola, Vodárenská 3, Prešov – 7. poschodie Prihlásiť sa je nutné na adrese: autisti.po@gmail.com
Kde : Vodárenská 5985/3, 080 01 Prešov, Slovensko

Dátum

21 sep 2020

Čas

8:30 - 11:30

Cena

10 eur
Centrum včasnej intervencie Prešov

Miesto konania

Centrum včasnej intervencie Prešov
Vodárenská 3 080 01 Prešov

Organizátor

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Zmeniť veľkosť textu